Ambulant Pedicure Bethina kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ambulant Pedicure Bethina. Ambulant Pedicure Bethina kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

Uw voor-en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

 

Waarom Ambulant Pedicure Bethina uw gegevens nodig heeft en verwerkt is om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

HOE LANG BLIJVEN GEGEVENS BEWAARD

 

Ambulant Pedicure Bethina bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ambulant Pedicure Bethina bewaart de gegevens niet langer dan 5 jaar na het laatste bezoek aan Ambulant Pedicure Bethina. Dit is nodig voor de boekhouding.

 

DELEN MET ANDEREN

 

Ambulant Pedicure Bethina verstrekt uw persoonsgegevens aléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ambulantpedicure-bethina.nl en Ambulant Pedicure Bethina zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Ambulant Pedicure Bethina neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ambulant Pedicure Bethina maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Ambulant Pedicure Bethina.

 

Vestigingsadres:                Palmedreef 9, 6716HA Ede

Inschrijvingsnummer KvK: 62945084

Telefoon:                            06-34133578

E-mailadres:                      info@ambulantpedicure-bethina.nl